Přejít k hlavnímu obsahu
x
Exekuce na auto může být po nákupu nemilým překvapením

Zvažujete nákup ojetiny? Prověřte si, zda není v exekuci

Chcete si koupit ojetý vůz a vybíráte, který bude ten pravý? Pak si ho vedle technického stavu nezapomeňte velmi dobře prověřit i po právní stránce. Rizikem pro kupujícího totiž nemusí být jen tzv. stočené tachometry či jiné technické nedostatky, ale také exekuce na původního majitele. Kvůli ní byste snadno mohli skončit bez auta i bez peněz, které jste za něj zaplatili.

Nákup ojetého vozu může být finančně výhodný, zároveň s sebou ale přináší i celou řadu nástrah, před kterými byste se jako kupující měli mít na pozoru. Asi nejznámější jsou tzv. stočené tachometry a podobné fígle týkající se technického stavu vozidla, který se prodávající snaží vydávat za lepší, než jaký ve skutečnosti je, aby za něj mohl požadovat více peněz. Vedle technické stránky ovšem představuje významné riziko také právní stav vozu.

Především je potřeba si velmi dobře prověřit, zda na prodávajícího není vedena exekuce. V takovém případě by vám totiž zakoupený vůz mohl zabavit exekutor a vám by nezbylo nic jiného než zaplacenou částku vymáhat po původním majiteli. Šance na úspěch přitom bývá přinejlepším nejistá.

Přes 750 tisíc ojetin ročně

Podle údajů Asociace prodejců použitých automobilů a autobazarů se v Česku jen v loňském roce prodalo 765 tisíc ojetých motorových vozidel, což bylo zhruba o 15 tisíc víc než předloni. Více než polovina z těchto vozů byla prodána v autobazarech, kterých je u nás aktuálně asi 380.

Průměrná cena ojetiny se vloni pohybovala kolem 139 tisíc korun. Průměrné stáří vozů v autobazarech bylo 9 let a najeto měly v průměru 151 tisíc kilometrů.

Pozor při nákupu přes inzerát!

Koupit auto přes inzerát přímo od původního vlastníka bývá mnohdy finančně výhodnější než nákup přes některý z renomovaných autobazarů. Ne vždy se ale na první pohled výhodná koupě musí vyplatit. Při nákupu auta od jednotlivce je velmi důležité si prodávajícího a právní stav vozidla pečlivě prověřit. Stejné pravidlo platí i při nákupu přes autobazar v rámci komisního prodeje, kdy je bazar pouze zprostředkovatelem obchodu, nikoli majitelem prodávaného vozidla.

V obou případech hrozí, že pokud by se původní majitel nacházel v exekuci, může vám zakoupený vůz dříve či později zabavit exekutor. »Osoba, na kterou je vedena exekuce, není oprávněna svobodně nakládat se svým majetkem, což znamená, že vám své auto nemůže prodat. V tomto ohledu vás neochrání ani skutečnost, že jste o exekuci neměli tušení, ani sebelépe sepsaná kupní smlouva. Ta totiž nebude platná,« vysvětluje Petra Šostá, mluvčí projektu Češi v právu, který pomáhá drobným věřitelům.

Peníze, které jste původnímu majiteli zaplatili, vám exekutor výměnou za auto bohužel nevrátí. Ty budete muset na vlastní pěst vymáhat po původním vlastníkovi, což může snadno skončit další exekucí. Pokud na něj exekucí bude vedeno vícero a jeho majetek nebude postačovat k jejich uhrazení, může se stát, že vás vymáhání bude stát jen další náklady na právníka a soudní řízení, ze zaplacené kupní ceny přitom neuvidíte ani korunu.

Nákup od autobazaru bývá bezpečnější

Menší riziko zpravidla představuje nákup ojetého vozu od některého z prověřených autobazarů. Ty většinou vůz nejprve samy vykoupí od původního majitele, přičemž si důkladně zkontrolují jak jeho technickou, tak i právní stránku, a následně ho z pozice nového majitele prodají dál. I tak je ale dobré mít se na pozoru a pečlivě si zkontrolovat kupní smlouvu. »Velkou pozornost je dobré věnovat tomu, zda smlouva obsahuje garanci, že vám bazar v případě zmíněných právních problémů vrátí zaplacenou kupní cenu,« doporučuje Pavel Staněk, advokát z České asociace věřitelů.

Nebyl majitel vozu v exekuci?

Nejen z hlediska případných právních problémů je při nákupu ojetiny dobré bedlivě sledovat potenciální varovné signály. Jedním z nich může být třeba nepřiměřeně nízká prodejní cena. »Zvýšené opatrnosti dbejte také v případě, kdy je původní majitel až nezvykle ochotný vám ve všem vyjít vstříc, například přijet za vámi obratem přes celou republiku,« říká Petra Šostá.

Informaci o tom, zda na prodávajícího náhodou není vedeno exekuční řízení, zjistíte v Centrální evidenci exekucí. Jedná se o oficiální databázi, kterou spravuje Exekutorská komora ČR a která je jednoduše dostupná online na jejích webových stránkách. Za prověření jednoho subjektu zájemce zaplatí poplatek 60 Kč. Další možností je vyžádat si výpis z evidence v pražském či brněnském sídle Exekutorské komory nebo na některé z poboček České pošty s Czech POINTem. V takovém případě činí poplatek 50 Kč.

»Pakliže zjistíte, že je na prodávajícího vedena exekuce, je pro vás bezpečnější od zamýšlené koupě upustit, a vyhnout se tak případným problémům. Výjimku by představoval pouze případ, kdy by majitel vůz prodával s výslovným souhlasem soudního exekutora a věřitele, jehož právo exekutor vymáhá,« vysvětluje mluvčí portálu Češi v právu s tím, že o této skutečnosti by ovšem kupující musel být dopředu jasně a prokazatelně informován. Kupní cenu by zároveň v takovém případě neplatil přímo prodávajícímu, ale na účet příslušného exekutorského úřadu, který by získanou sumu následně použil na úhradu dluhu věřiteli.

Nespoléhejte se jen na registr vozidel

Dlužník v exekuci se svým majetkem nesmí nakládat již od chvíle, kdy je mu poštou doručeno vyrozumění o zahájení exekučního řízení. Ve stejném okamžiku dochází k jeho zápisu do Centrální evidence exekucí. Informaci o tom, že je určitý vůz, respektive jeho majitel postižen exekucí, je možné zjistit také z registru vozidel. V případě, že je tam tento údaj zaznamenán, není daný vůz možné přepsat na nového majitele.

»Informace o probíhající exekuci se ovšem do registru vozidel dostává až v momentě, kdy exekutor vydá exekuční příkaz postihující daný vůz. Vzhledem k tomu, že se exekuce provádí v první řadě srážkami ze mzdy či obstavením účtu, a až následně je možné přistoupit k zabavení a dražbě movitého majetku, může od zahájení exekuce do postižení vozu uplynout i delší časové období,« upozorňuje Pavel Staněk z České asociace věřitelů.

Může se tedy stát, že se původnímu majiteli podaří vůz prodat a přepsat ještě v období před zápisem exekuce do registru vozidel. Ani to ovšem neposkytuje novému majiteli žádnou zvláštní ochranu. »Z pohledu zákona je rozhodující okamžik zahájení exekuce, a nikoli zanesení záznamu do registru vozidel. I v tomto případě tedy prodávající nebyl oprávněn vůz prodat a exekutor ho novému majiteli může zabavit,« vysvětluje Pavel Staněk.

Auto chce zabavit exekutor. Co teď?

Pokud se ocitnete v situaci, kdy jste nevědomě koupili auto od osoby, na kterou je vedeno exekuční řízení, budete mít bohužel poměrně limitované možnosti obrany. »Kupující teoreticky může zkusit podat návrh na vyškrtnutí vozu z exekučního soupisu, případně vylučovací žalobu, nicméně lze očekávat, že s takovým postupem nebude exekutor, respektive věřitel, jehož nárok exekutor vymáhá, souhlasit, neboť by tím snižoval šanci na splacení své vlastní pohledávky,« vysvětluje Pavel Staněk. V drtivé většině případů tak bude kupující nucen vydat zakoupený vůz exekutorovi, aniž by za něj dostal jakoukoli kompenzaci.

Jedinou možností, jak se kupující následně může bránit, je podat na původního majitele žalobu pro bezdůvodné obohacení a domáhat se vrácení zaplacené kupní ceny soudní cestou. Přestože je nanejvýš pravděpodobné, že soud potvrdí jeho nárok, nemusí být reálná šance na vymožení zaplacených peněz vysoká. Zejména v případě, kdy má dlužník více dluhů a je na něj vedeno již více exekucí, nebude pravděpodobně schopen kupujícímu peníze vrátit. »Nový majitel sice také může přistoupit k exekučnímu vymáhání, ovšem vzhledem k tomu, že jeho pohledávka bude splácena až po uspokojení všech dříve přihlášených věřitelů, může na své peníze čekat velmi dlouho. V horším případě se jich nemusí dočkat vůbec. Proto skutečně velmi doporučuji věnovat právnímu stavu vozidla při jeho výběru zvláštní péči,« uzavírá Pavel Staněk.