Přejít k hlavnímu obsahu
x
Důkladnou očistu domů začínáme od střechy

Sezónní úklid na domě

Konečně přichází doba dovolených a mnozí ji využívají k tomu, aby úklidili nejen v domě, ale i v jeho okolí. Úklid a údržbu zvenčí si zaslouží i samotné domy, ale i v zimě neužívané chaty a chalupy. Některé věci zvládnete hravě sami, na jiné je dobré si pozvat odborníky. Každopádně dobrý úklid zajistí nejen hezký dům, ale prodlouží i jeho dobrý stav a předejde mnoha nepříjemnostem, které by mohlo přinést léto, či následující roky.

Začněte od střechy

Před úklidem je dobré provést velkou kontrolu celého domu. A to hezky odshora dolu. Pokud to lze, zkontrolujte v první řadě střechu. Ta chrání celý dům a po zimně mohly zvlášť letošním střídání mrazivých dnů s teplými popraskat nejedny střešní krytiny. Výměnu jedné střešní tašky, má-li novou, zvládne zručný kutil sám. Při větším poškození je ale dobré sjednat si firmu. Čím dříve, tím lépe, protože přes sezónu jsou klempíři a pokrývači velmi vytížení. Pokud je střecha porostlá mechy, či znečištěná prachem a usazeninami, lze jí vyčistit například tlakovou vodou. Postup je pak stejný jako u fasády, ke které se ještě dostaneme.

Zároveň se střechou je nutné zkontrolovat izolaci, pokud ji na střeše máme. Nejen kvůli zatékání, ale třeba i kvůli škůdcům, kteří so do ní mohli zvláště na chatách a chalupách nastěhovat. Myši či kuny střešní izolaci milují. Důležité je i zkontrolovat dřevěné krovy a volně přístupné trámy, zda se na nich neobjevila houba či dírky, které by nasvědčovaly přítomnost dřevokazného hmyzu. Pokud nákazu zachytíme včas, snadno škody napravíme lokálně na dotyčném trámu. Houby se lze zbavit fungicidními prostředky lokálně, při větším napadení je ale nutné zavolat odbornou firmu. Stejně tak s dřevokaznými brouky. Pokud se ale škody vymknou kontrole, je nutná celá nová střecha.

Když už jste na žebříku na střeše, nezapomeňte zkontrolovat a případně vyčistit okapy. Při letních prudkých deštích by se zanešené okapy mohly vymknout a nadělat paseku na fasádě domu.

Očista fasády není složitá

Fasády dostávají přes zimu na frak. Vlhkost, prach, mráz, vítr, u vlhkých domů řasy a mechy, u domů poblíž silnic i sůl a štěrk. To vše na fasádu domů neustále útočí. Každý typ fasády domu proto vyžaduje čas od času údržbu. Navíc hezká fasáda je přece vizitka každého majitele. V průběhu zimy dostávají obálky domu celkem zabrat a rok od roku také podléhají přirozenému stárnutí. Postupně se tak na nich usazují nečistoty všeho druhu od prachových částic až po řasy či lišejníky.

Dobře provedená fasáda z kvalitního materiálu může vydržet jako nová třeba i desetiletí v závislosti na okolních podmínkách a lokalitě stavby. V našich zeměpisných šířkách by se však aktivní údržbě a péči o fasádu měli majitelé domů věnovat zhruba každých pět let. »Údržba spočívá především v pravidelných kontrolách přirozeného stárnutí fasády. Důležitou podmínkou je, aby vnější souvrství fasády bylo vodotěsné v ploše, ale i v místech napojení na konstrukce zabudované do fasády, jako jsou výplně otvorů, parapetní plechy, oplechování atiky, kotvy zábradlí, kotvy pro dešťové svody, kotvy pro konstrukce antén a jiné,« říká Ing. Stanislav Bárta, marketingový manažer pro fasády a ETICS z divize Weber skupiny Saint-Gobain. Důležité je přitom provádět odpovídající údržbu ve správný okamžik. Zvláštní a častější péči pak vyžaduje fasáda zateplená, a to kvůli tomu, aby nedošlo ke zkrácení životnosti celého zateplovacího systému stavby.

Čištění fasád na sucho

V případě lehkého znečištění fasády vzduchovými nečistotami, jako je prach nebo jemný písek bez hlubších či organických usazenin, můžete fasádu očistit tzv. na sucho. Tedy jednoduše ji omést nebo případně i vyluxovat profesionálním stavebním vysavačem se správným nástavcem tak, aby nedošlo k jejímu poškození. Jde o jednoduché řešení bez užití speciálních pomůcek a především v případě hrubších volných nečistot na povrchu je také velmi efektivní a snadné. Několik let zanedbané fasádě však stačit nebude. Opravdu důkladné očisty v takovém případě dosáhneme použitím tlakové vody.

Čištění teplou tlakovou vodou

Nejefektivnějším způsobem, jak očistit celou fasádu domu, je použití tlakové vody. Takto jdou spolehlivě odstranit mechanické nečistoty, bláto, nánosy prachu, jemného písku, řasy i plísně.

»K dosažení dobrého výsledku čistění dnes napomohu mnohé moderní fasádní čističe, jako je například Weber fasádní čisticí prostředek. Samotná čistá voda fasádu dobře neomyje, zvláště, vyžaduje-li fasáda další ošetření nebo opravy,« komentuje Stanislav Bárta z Weberu.

Čištění fasád tlakovou vodou za použití čističů má však několik důležitých zásad. Obecně platí, že

* minimální teplota okolního vzduchu a povrchu fasád při provádění čištění musí být +5°C.

* nastavení tlaku a teploty vody musí být v souladu s typem povrchové úpravy, tlak by neměl překročit hodnotu 100 barů.

* teplota čisticího prostředku by neměla být vyšší než +40°C.

* čistíme plochým proudem vody; vzdálenost trysky od povrchu by měla být minimálně 15 cm, aby nedošlo k jeho poškození.

Před samotným použitím tlakové vody zkontrolujte, zda nedošlo k tzv. biotickému napadení fasády. Ve vlhčích podmínkách a zvláště na zanedbaných fasádách domů se mohou vyskytovat plísně, povrch může být porostlý řasou a v extrémních případech i lišejníkem. Vzhled takto zanedbaných fasád mnohdy evokuje myšlenku na fasádu novou, ale pokud není jinak poškozená, lze v těchto případech sáhnout po odstraňovači řas, mechů a lišejníků a teprve pak fasádu dočistit. Ušetříte tak značné finance za kompletní renovaci.

Tipy Weber: Postup omytí povrchu a odstranění nečistot s použitím fasádního čisticího prostředku

* Volné nečistoty odstraňte koštětem nebo kartáčem.

* Hrubé a usazené nečistoty odstraňte vysokotlakým omytím s přídavkem fasádního čistidla.

* Vždy vyzkoušejte vhodný poměr ředění a jeho účinnost na malé ploše. Doporučujeme začít s menší koncentrací a v případě potřeby dále poměr zvyšovat.

* Fasádní čistič nanášejte zpravidla stříkáním nebo i válečkem. Při menším znečistění můžete přípravek přidat přímo do oplachové vody při čistění »vapkou«.

* Následně plochu opláchněte čistou, nejlépe teplou, vodou.

Tlakové čištění stěn

Ochranný nátěr prodlouží životnost

Prodloužit živostnost fasádám pomůže také tzv. renovační nátěr. »Dnes máme na výběr hned z několika druhů renovačních nátěrů, které je třeba vybírat podle typu a také poškození fasády. Existují i renovační nátěry, jejichž elastické vlastnosti pomohou zacelit vlasové trhliny,« doporučuje Stanislav Bárta z Weberu. Zde platí, že před nanášením každé další renovační vrstvy je třeba nechat povrch minimálně 24 hodin řádně vyschnout. Pro účinnou ochranu

a zachování vlastností fasády pak odborníci doporučují použít systémovou penetraci, a to jeden den před nátěrem renovačního přípravku.

Ochranný nátěr se doporučuje provádět po maximální době 15 – 25 let od nanesení povrchové úpravy. Tím dojde ke zvýšení odolnosti povrchu fasády. Ochranný nátěr pak musí svým složením odpovídat složení původní povrchové úpravy fasády. A pokud majitele domu omrzí dosavadní tónování, je na trhu k dispozici celá paleta barev, kterou může použít, a dodat tak svému domu doslova »nový kabát«.