Přejít k hlavnímu obsahu
x

Rakovina prostaty nemusí být strašákem

I vyslovit pouhý pojem rakovina prostaty je pro mnoho mužů těžké. Jde přeci o velmi choulostivé téma, ale také o nejčastější karcinom mezi muži. Jenže na rozdíl od rakoviny prsou u žen se o rakovině prostaty ve veřejnosti mluví jen sporadicky. A tak se stává, že přestože rakovina prostaty roste většinou pomalu a obvykle bývá dobře léčitelná, podlehne jí přibližně každý pátý muž. Základem úspěšné léčby rakoviny prostaty je odhalit ji v raném stadiu, kdy bývá ještě zcela vyléčitelná. K tomu slouží testy z krve i cílené vyšetření. Důležité je nebát se a být informován.

Prostata je malá žláza, která obklopuje horní část mužské močové trubice. Je umístěna těsně pod hrdlem močového měchýře a svou zadní plochou naléhá na stěnu konečníku. Úlohou prostaty je tvorba tekutiny, která je součástí ejakulátu, kde podporuje transport spermií.

Tento orgán bývá ale tak, jako ostatní, s věkem opotřebovaný a může snadněji podléhat nemocem. Mezi ty nejčastější se řadí zánět a bujení (zvětšení), které může být nezhoubné, ale také zhoubné. Při nezhoubném bujení, tzv. benigní hyperplazii (BPH), která na rozdíl od karcinomu vzniká zbytněním tkáně v centrální části prostaty (tzv. centrální zóně), se projevuje toto onemocnění různými obtížemi při močení. Bohužel většinu zhoubných (maligních) nádorů prostaty tvoří karcinom a při histopatologickém vyšetření je nejčastěji zjištěn adenokarcinom. Ten zpravidla vzniká v periferní části žlázy (tzv. periferní zóně), a proto zejména v počátečním stádiu nemusí nemocnému způsobit žádné subjektivní obtíže.

Příznaky nemocné prostaty

V časných stádiích onemocnění většina nemocných nemá žádné obtíže. Na přítomnost onemocnění nás většinou upozorní zvýšená hladina prostatického specifického antigenu (PSA) nebo subjektivní obtíže. PSA je bílkovina produkovaná buňkami prostaty. Její hladina nebývá zvýšená pouze u karcinomu, ale u jiných onemocnění prostaty - benigní hyperplazie (u 25 % nemocných) a zánětů prostaty. Přestože PSA není přímo specifický marker, má většina nemocných s karcinomem prostaty jeho hladinu zvýšenou. »Pro diagnostiku asymptomatického karcinomu prostaty je primární stanovení hladiny prostatického specifického antigenu (PSA). Tu lze stanovit laboratorním vyšetřením z krevního vzorku odebraného například u praktického lékaře,« komentuje základní vyšetření doktorka Jana Prausová – předsedkyně České onkologické společnosti ČLS JEP a přednostka Onkologické kliniky 2. LF UK a FN Motol. Zvýšená hodnota PSA v krvi ještě neznamená rakovinu prostaty. Důležité je hodnotu PSA sledovat, popřípadě provést biopsii, tj. histologicky vyšetřit odebrané vzorky tkáně z prostaty.

U pokročilých nádorů prostaty může pacient pozorovat podobné obtíže jako při nezhoubném zvětšení prostaty (benigní hyperplasie prostaty). Většinou se jedná o obtíže s močením, které jsou označovány jako LUTS (»Lower Urinary Tract Symptom«). Patří k nim obtížné a časté močení. Vzácněji se projeví nádor přítomností krve v moči (hematurie). »Generalizované onemocnění« se projevuje přítomností obtíží, které jsou způsobeny přítomností vzdálených nádorových ložisek (metastáz). Nejčastějším místem, kam se tento nádor šíří je kostra. K obtížím nemocného v tomto stádiu onemocnění patří zejména bolesti. Někdy se může onemocnění projevit tzv. patologickou frakturou (zlomení kosti bez adekvátního poranění).

Test hladiny PSA

Za normálních okolností je hladina PSA v séru pod 4 ng/ml a během 24 hodin je stálá. Výsledky testu mezi 4 a 10 ng/ml jsou znepokojivé a může být třeba provést další testy, např. biopsii prostaty. Jelikož je PSA pouze orientačním testem, nemůže rozlišit rozdíl mezi nádorovým či jiným onemocněním prostaty. Tento rozdíl mezi nádorovým onemocněním a jinou poruchou prostaty však může pomoci odhalit biopsie prostaty.

Hodnota PSA koreluje s rasou, věkem pacienta a objemem prostaty.

Největší význam PSA spočívá v časné detekci karcinomu prostaty. 20 % mužů s diagnostikovaným karcinomem prostaty má hodnotu celkového PSA v séru nižší než 4 ng/ml, v rozmezí od 4 do 10 ng/ml je pravděpodobnost výskytu karcinomu prostaty 25 % a pokud PSA přesahuje 10 ng/ml stoupá nad 50 %. PSA představuje nejlepší marker v současné onkologii. Zavedení rutinního měření PSA do klinické praxe na konci osmdesátých let znamenalo revoluci v diagnostice i v léčbě karcinomu prostaty.

Vyšetření prostaty

V rámci odborného urologického vyšetření je prostata vyšetřena ultrazvukem přes konečník a je z ní proveden odběr vzorků tenkou jehlou k histopatologickému vyšetření. Někdy může být histologické stanovení diagnózy biopsií velmi problematické. Je tomu zejména tam, kde je vlastní nádorové ložisko malé a na onemocnění máme podezření na základě zvýšené hladiny PSA. Je to způsobeno tím, že nádorové ložisko v prostatě nemá při vyšetření ultrazvukem specifický obraz. V případě, že je nutno biopsii opakovat – při negativní histologii a přetrvávajícím podezření na přítomnost onemocnění – může být pomocí provedení některých speciálních vyšetření

Širší terapeutické možnosti a delší doba přežití

Pokud je prokázán zhoubný nádor, existuje řada způsobů léčby. Prostatu je dnes možné operovat laparoskopicky (miniinvazivní metoda) či roboticky, což snižuje riziko komplikací a umožňuje rychlejší zotavení. Díky inovativní medicíně dále existuje velká šíře terapeutických alternativ umožňující šetrnou a individualizovanou léčbu.

»Hormonální léčba je cílená na nádorové buňky, které nesou terč v podobě hormonálního receptoru. Po napojení léku na receptor dojde k zastavení růstu a množení nádorové buňky. Ne všechny nádory nosí v buňkách receptory, které lze ovlivnit hormonoterapií, karcinom prostaty je hormonálně senzitivním nádorem a lze jej tedy touto terapií léčit,« uvádí přednostka hormonální léčby doc. Prausová.

Současná léčba karcinomu prostaty nabízí nejen kvalitnější život, ale také šanci na úplné vyléčení. »Nádorová bujení odhalená v 1. nebo 2. stadiu jsou dnes v mnoha případech považována za zcela vyléčitelná. Také v případech pozdějšího odhalení dosahuje dnešní medicína daleko lepších výsledků než v 90. letech minulého století. U metastatického, nejagresivnějšího, stadia dosahuje více než 40 procent pacientů pětiletého přežití,« vysvětluje Jakub Dvořáček, výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP).

Nižší úmrtnost, kratší délka hospitalizací

Dřívější diagnostika onemocnění a inovativní léčba pomáhají snižovat úmrtnost i nutnost hospitalizace. »Většina hospitalizací je v současné době kratší než jeden týden. Podíl hospitalizací s délkou kratší nebo rovnou jednomu týdnu vzrostl o 17 procentních bodů při srovnání období 2007–2010 a 2015–2018,« poukazuje na snížení dní strávených na lůžku prof. profesor Ladislav Dušek, ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR. Podle studie Inovace pro život rovněž dochází ke snížení vyplácených invalidních důchodů. Ušetřené náklady, a tedy ekonomické benefity, inovativní léčby v této oblasti dosahují jen mezi lety 2013–2017 minimálně 112 milionů korun.

Ačkoliv si diagnózu karcinomu prostaty vyslechne víc mužů než v minulosti, úmrtnost se díky pokroku v medicíně snížila. »Celkově pozorujeme za posledních 10 let značný nárůst v očekávané délce života. Mezi lety 2006 a 2016 narostla doba dožití u 70letých pacientů o 25,1 % u 60letých pak o 32,9 % a u 50letých dokonce o 44,6 %,« doplňuje Jakub Dvořáček.

Kvalita života pacientů

Velká část pacientek s rakovinou prsu a pacientů s karcinomem prostaty je stále v aktivním věku, kdy nejen délka, ale i kvalita života hrají významnou roli. »Inovativní léčba dokáže napomoci zpomalení vývoje onemocnění a dá se říci, že dnes dokážeme pomoci daleko většímu počtu pacientů než dříve. Ti zároveň nemusí trávit dlouhé týdny v nemocnicích a daří se jim dříve vrátit zpět do života,« uvádí závěrem Mgr. Jakub Dvořáček.

Budou testy PSA celoplošné?

Lékaři dlouhodobě doporučují u mužů starších 50 let provádět test PSA každý rok, spolu s podáním informace o výsledku a jeho eventuálních dopadech. I když zvýšená hladina PSA není specifická pro výskyt karcinomu prostaty, protože existuje řada dalších obvyklejších poruch, při kterých ke zvýšení hladiny PSA dochází. Je to důležitý ukazatel celkového zdraví prostaty. Pravidelné testování PSA však poskytne dobré vodítko, zda je třeba provést další testy. O zavedení plošného screeningu mužů ale Česká onkologická společnost zatím neuvažuje. »Je nutné zjistit, zda odběr u mužů od určitého věku ve smyslu celoplošného screeningu má relevantní vliv na zlepšení přežití u této diagnózy. Na tuto otázku není jednoznačná odpověď. Včasný záchyt je jistě dobrý u každé malignity, ale nechceme zvýšit obavy široké populace mužů, u kterých zvýšení může být dáno i benigní hyperplazií prostaty,« říká k problému Jana Prausová, předsedkyně České onkologické společnosti ČLS JEP.