Přejít k hlavnímu obsahu
x
Aeroponie je moderní a výnosný způsob pěstování

Pěstování pomocí aeroponie

Hydroponie a aeroponie jsou rodné sestry... Pěstování rostlin ve vodním roztoku živin má mnohasetletou tradici (už staří Mayové tento způsob pěstování znali), ale teprve v minulém století bylo dovedeno k dokonalosti, když kapalinu nahradil aerosol. Pro aeroponickou výživu platí stejné parametry jako pro hydroponickou, má ovšem větší nároky na vybavení – pěstební box, čerpadlo, ovládací set. Odměnou pěstiteli jsou však raketový růst a bohatá sklizeň. Čeho, to už záleží na vás. Zatím v Česku tuto technologii používají především producenti omamného konopí, ale doufejme, že čertovu trávu zatlačí do pozadí rajčata, papriky, lilky i hlávkový salát...

Aeroponie je metoda pěstování, kdy jsou kořeny rostliny zavěšeny ve vzduchu a jsou neustále postřikovány aerosolem živného roztoku. Kromě propagační kostky v případě, kdy pěstujete od semínka, se nepoužívá žádné pěstební médium. Kořeny rostliny se vyvíjejí v komoře. Aeroponii lze využít pro pěstování rostlin po dobu celého cyklu vývoje a vynikajících výsledků dosáhneme i při množení klonů. Rostliny, které rostou v aeroponním systému, mají neustálý přístup k živnému roztoku a kyslíku. Díky tomu přijímají mnohem více vody, kyslíku a živin, než rostliny, které jsou zalévány v půdě. Samozřejmě, čím více kyslíku a živin rostlina absorbuje, tím vyšší jsou výnosy.

Rostliny pěstované aeroponicky nemají zem, která by obklopovala kořeny. Proto se nedokážou udržet tak, jako rostliny pěstované v květináči. Doporučujeme instalovat podpůrné prvky ihned po přesazení rostlin do systému, protože jakmile se začnou vyvíjet, může být dodatečná instalace velmi složitá (obzvláště v případě, že pěstujete ve skleníku, kde může být přístup k rostlinám obtížný). Typ podpory závisí na způsobu pěstování. 

Co máte vědět o systému:

Kvalitní aeroponické systémy jsou snadné na ovládání i údržbu. I přes to aeroponie patří mezi náročnější metody pěstování, proto není vhodná pro úplné začátečníky. Vzhledem k tomu, že není zapotřebí žádného pěstebního média, jedná se o velmi čistou metodu pěstování. Odpadá zdlouhavé čištění systému a odstraňování substrátu mezi jednotlivými výsadbami. Rostliny nejsou vystavovány šoku během přesazování. Kořeny je možné ponechat v klidu během celého růstového stádia rostlin. Na začátku je zapotřebí pouze zvolit vhodnou velikost systému.

Systém aeroponie

Komponenty:

Systém může každý šikovnější kutil zhotovit svépomocí, lze jej také koupit profesionálně vyrobený. Aeroponický systém by měl obsahovat:

*+ Rezervoár na vodu umístěný ve spodní části

*+ Vrchní tác s víkem a otvory pro rostliny

*+ Rozprašovač a rozvody

*+ Flexibilní kroužky na uchycení jednotlivých rostlin

*+ Vzduchovací kámen a kompresor

*+ Ponorné čerpadlo s dostatečným výtlakem

 

Spodní rezervoár se naplní čerstvým živným roztokem. Je velmi důležité, aby byla zachována sterilita roztoku po celou dobu, kdy je systém v chodu. Do zálivky se může přidávat peroxid vodíku, který udrží čisté prostředí (peroxid ničí bakterie, houby i plísně) a navíc podporuje okysličení roztoku. Doporučená dávka je 0,5 ml na 1 litr vody. Rozprašovat živný roztok lze kontinuálně nebo v cyklech.

Příklad: Doporučené množství živného roztoku na jednu rostlinu rajčete je zhruba 4 litry.

Kyslík dělá zázraky

U rostlin bude kyslík dodaný navíc výrazně stimulovat produkci proteinů na buněčné úrovni. To velice přispívá k procesu fotosyntézy, vytvářejí se hustší rostliny s většími listy, silnějšími stonky a kratšími internodii.

Rostliny budou silnější a jejich listy budou tmavší, takže budou přijímat světlo s větší účinností a dále prohlubovat fotosyntetickou odezvu.

Množství kyslíku v půdě je důležitým faktorem, zajištujícím zdárný vývoj rostliny. Vzdušný kyslík se do půdy dostává difuzí mezi půdními částicemi z atmosféry nad povrchem půdy. Je využíván rostlinami při dýchání kořenů a také půdními organismy, které kyslík nutné potřebují ke svému životu. Zásobení kořenů kyslíkem je ovlivněno vertikálním prouděním vody, při kterém dochází k vytlačování kyslíku z pórů vodou a opětnému jeho nasávání. Dobře provzdušněné a kyslíkem obohacené půdy jsou úrodnější. Naopak, při jeho nedostatku je omezován růst kořenů a tím ovlivňován růst rostliny. Pletiva kořenů při tom trpí hypoxií (sníženým množstvím kyslíku) nebo anoxií (úplným nedostatkem kyslíku).

Pěstovat rostliny bez půdy lze např.:

*+ v substrátových hydrokulturách s použitím anorganického substrátu (křemičitý písek, keramzit, perlit aj.), s použitím substrátu organického původu (vrchní rašelina, rozemletá kůra, piliny aj.) nebo v uměle připravených substrátech (živice, nerozpustné polymery aj.), nebo

*+ ve vodních kulturách, v nichž rostliny musejí být pravidelně zásobovány potřebným množstvím vody, živin a atmosférického kyslíku (provzdušnování živného roztoku), do roztoku se pouze ponoří část kořenů,

*+ aeroponií (dávkovanou hydroponií), při níž se kořenová soustava nachází ve vlhkém vzduchu a v intervalech 12 až 15 minut po dobu 5 až 7 minut se kořeny svlažují aerosolem živného roztoku.