Přejít k hlavnímu obsahu
x

Drogy a děti

Drogy a drogový svět je pro mnoho lidí něčím odporným, nebezpečným, plným nemocí. Jenže není droga jako droga. Mezi drogy se počítají i tak běžné věci, jako cigarety a alkohol. Mnozí nemají problém ani s marihuanou. Kde je ale pomyslná hranice mezi zábavou a hazardem s drogovou závislostí? Zvláště děti a dospívající patří mezi nejvíce ohroženou skupinu. A i když mají rodiče pocit, že mají s dětmi dobrý vztah a děti jsou dostatečně poučené, nelze nikdy získat stoprocentní jistotu, že se s drogami v rodině neobjeví. Mohou se objevit mezi dětmi ve škole, v místech trávení volného času (zvláště rizikové) a podobně. Drogy a problémy s nimi spojené jsou – bohužel – jednou ze součástí dnešního života a tento fakt nelze jakýmkoliv zásahem změnit. Jak ale děti varovat a jak poznat, že překročili hranici?

V první řadě je nutné si přiznat, že drogy prostě jsou součástí tohoto světa. A na děti číhají všude možně, a to i na tak špatně kontrolovatelných sociálních sítích a youtuberských pořadech. To, že se drogy vyskytují v našem okolí, ještě neznamená, že zasáhnou zrovna nás. Drogy nejsou nic tajemného, nemají nad námi žádnou moc – dokud sami nechceme. Existuje řada opatření, kterými lze účinně riziko drogových potíží omezit. Zde jsou některá z nich:

Mluvte s dětmi o drogách.

Vysvětlete jim, o co jde, drogy nejsou žádné tajemství. Názorný příklad je vždy alkohol a jeho účinky – ten je v mnoha případech nedaleko. Mluvte o drogách stejně jako o dalších nepříjemnostech v životě, které tu jsou a je jim možno se vyhnout. Mluvte vždy způsobem přiměřeným věku. Přesvědčte se, že dítě skutečně rozumí použitým výrazům a názvům. Nebojte se »návodnosti« drogové tématiky.

Nepodceňujte své děti.

Ví často o drogách víc, než si myslíte. Nesnažte se poučovat, právě v oblasti drogové problematiky ze sebe můžete udělat snadno hlupáka. Naslouchejte pozorně a všímejte si detailů.

Pomozte svému dítěti nalézt a udržet sebedůvěru.

Právě nedostatek v sebehodnocení, pocity nedostatečnosti a »komplexy« mohou přiblížit vaše dítě k drogám. Nebojte se vyjádřit své pozitivní hodnocení – v odůvodněných případech. Nebojte se pochválit.

Pomozte svému dítěti vytvořit si pevný hodnotový systém.

Schopnost rozlišit mezi dobrým a špatným ovlivňuje významné rozhodování. K pozitivním i negativním hodnotám by mělo dítě dojít samo. Rodiče by měli vést a ukazovat směr – ne mentorovat.

Buďte pozitivním příkladem.

Lehko řečeno - těžko provedeno. Přesto se ale pokuste. Alkohol je také droga (i když legální) a vztah k němu je v rodině významným ukazatelem. Zde se velmi dobře demonstrují rozdíly mezi vhodným a nevhodným, mezi kontrolou a její ztrátou.

Pomozte dítěti zvládat negativní tlaky ze strany vrstevníků.

Podporujte jeho individualitu. Vysvětlujte mu, že nemusí být stejný jako ostatní. Být jedinečný a jiný, je to, co se hodnotí.

Podporujte všechny pozitivní aktivity vašeho dítěte.

Způsob trávení volného času je jedním z významných faktorů, ovlivňující možný vznik drogových problémů. Nejen Podporujte – ale aktivně vyhledávejte zájmy a vlohy svého dítěte. Investovaný čas i peníze jsou vkladem, který se vyplatí.

Nebojte se přiznat nevědomost.

Drogy jsou téma, které se týká celé společnosti. Mnozí se k této problematice vyjadřují (dokonce i rozhodují), aniž si dají práci získat informace o realitě. Zprávy z médií jsou často vědomě či nevědomě zkreslené. Orientujte se na instituce, které s drogovou problematikou skutečně pracuj, mají zkušenosti a důvěru klientů – ať již postižených, či jejich rodičů. Nebojte se ptát. Profesionální instituce jsou zde právě proto, aby vám odpovídaly.

Děti a pokušení

Samotné období dospívání běžně doprovází emoční labilita, časté a nápadné změny nálad (zejména směrem k negativním rozladám), impulsivní jednání dítěte, nestálost a nepředvídatelnost jeho reakcí. Objevují se obtíže se soustředěním, které mohou ztěžovat soustavné učení a nezřídka tak může docházet k výkyvům ve školním prospěchu. U dětí v tomto věku se nezřídka vyskytuje zvýšená unavitelnost, střídá se ochablost a apatie s krátkými fázemi vystupňované aktivity – tyto stavy se potom mohou projevovat např. ve zhoršeném spánku, v poruchách chuti k jídlu aj.

V této době, kdy je dítě vystaveno vyššímu tlaku ve škole, vlastní hormonální bouři a touze objevovat vše nové jsou rizika největší. Na začátku se musíte smířit s jedním faktem – užívání drog nemá jednu jedinou příčinu platnou pro všechny, kdo s užíváním drog začínají. Je jich mnoho a u různých lidí převažují různé. Nejčastěji se zdůrazňují jako příčiny skupiny vlastností, kterou drogy a jejich užívání zpočátku nepochybně mají.

- Jejich užívání je zakázané (nelegální drogy) nebo určené jen pro dospělé (legální drogy-tabák, alkohol).

- Drogy jsou spojovány s tajemným, nepoznaným, exotickým, novým.

- Dítě či dospívající je ve skupině uživatelů drogy k užívání tlačen ostatními, ale i vlastní snahou přizpůsobit se, ztotožnit se.

- Některé z účinků drogy mohou uspokojit aktuální potřeby dítěte (zapomenout, uvolnit se, necítit, komunikovat, prosadit se a podobně).

Bere mé dítě drogy?

Když si všimnete následujícího, zbystřete pozornost!

* změny nálad (buď velké výkyvy v náladách - rychlé a prudké přechody, výbuchy, někdy hraničící s agresivním chováním, na které nejste zvyklí; dlouhodobé smutky nebo naopak)

* změny energie (nespavost, neutuchající energie i více než 24 hodin; naopak velká spavost, klesající víčka)

* změny chování (problémy s dodržováním dohodnutých pravidel, náhlá nedochvilnost, ponocování;)

* změna v potřebě financí, prodávání nebo mizení věc

* změna názorů, oblékání (symboly)

* změna vzhledu - od změny líčení po výraz tváře, rysy, oči; změna váhy

* změna koníčků, případně jejich zanedbávání

* změna okruhu přátel, se kterými se stýká

Zjistit, zda dítě bere drogy, není mnohdy vůbec jednoduché. Mladí uživatelé moc dobře vědí, že nedělají nic legálního, a vše dovedně tají. Dobrou cestou pro rodiče je informovanost. Vědět, co která droga s uživatelem dělá, a při podezření u dětí si všímat případných projevů. U nás jde nejčastěji o užívání marihuany (THC), extáze/párty drogy, Metamfetaminu (Pervitinu), Kokainu (metabolity), Heroinu (opiáty), LSD, Hašiše či Halucinogenních hub. Internet je plný informací o tom, co které drogy s lidským tělem dokáží.

Neváhejte a jednejte!

Čím dříve užívání drog u vašeho dítěte objevíte, tím lépe, protože terapie potom může být kratší a snazší. Tímto zjištěním se také vyhnete chybám, které byste jinak mohli udělat.

Posoudit drogový problém, resp. jeho míru závažnosti není leckdy snadné ani pro odborníka, a to hlavně tehdy, když nemá po ruce všechny potřebné informace. Co tedy může mluvit pro užívání drog vašim dítětem:

Dítě vám přizná, že užívá drogy (každé užití drogy hned neznamená závislost, může se jednat »pouze« o »experimentování«

Průkazné vyšetření (droga, či její zplodiny se prokáží laboratorním testem (nejčastěji moče, droga je v moči, na rozdíl od krve).

O užívání drog dítětem se od někoho dozvíte (informovat vás mohou spolužáci dítěte, známí, učitel, sousedé aj.). Zajímejte se především o důvěryhodnost osoby, která vám tuto závažnou informaci sděluje, a takové sdělení si ověřte – a to raději dříve, než začnete dítě zpovídat.

Jizvy po vpichu (nejčastěji se nacházejí v loketní jamce, ale i na předloktí a v tříslech – to je jasný důkaz).

Známky intoxikace (věnujte pozornost příznakům, kterými se projevují účinky jednotlivých druhů drog).

Dítě má přátele, kteří berou drogy

Útěky z domova (váš potomek se na víkend ztratí a potom se objeví v zuboženém stavu, něco si vymyslí, kde byl a slibuje vám, že se to nebude opakovat. Nicméně po čase se celá událost opakuje. Takové chování je typické hlavně pro uživatele pervitinu a extáze, kteří vyrazí v pátek odpoledne na taneční party a vrací se v neděli večer domů ve zbědovaném stavu, kdy jsou totálně vyčerpaní, podráždění a hladoví, protože celý víkend nejedli a nespali.).

U dítěte se najdou pomůcky k braní drog (např. opálené lžičky, malé sáčky, krabičky od léků, papírová psaníčka, injekční stříkačky, jehly apod. Dítě vám může tvrdit, že to není jeho, ale kamaráda, který si to u něj schoval – takové tvrzení není příliš pravděpodobné).

Z dítěte se stává odborník na drogy (dítě vám racionálně vysvětluje pro braní drog, a zejména u marihuany poukazuje na léčivé účinky. Nepřiměřeně se věnuje studiu tematizované literatury.).

Další příznaky (dále se může jednat o náhle vzniklé spaní přes den, nespavost v noci spojenou s podivným kutěním v pokoji, nechutenství, hubnutí, zanedbávání péče o zevnějšek, kožní defekty (stopy po škrábání a drobná sebepoškození, zejména na obličeji a hřbetech rukou), zvyšující se nespolehlivost, postupná ztráta kvalitních zájmů, tajnůskařství.

Kam se obrátit o pomoc?

Pokud se braní drog u dětí skutečně prokáže, je důležité jednat s chladnou hlavou a rozumně. Nedoufejte, že se to spraví samo po jedné domluvě. Takový problém je vždy větší a hlubší a je víc než vhodné se svěřit odborníkům. Kde hledat pomoc? Kvalitní informace najdete například na webu policie.cz. Nejen přímé rady, ale i psychologickou podporu a spousty užitečných kontaktů, jako je například Drogový informační server (Stránky pro veřejnost i odborníky s nejnovějšími informacemi o drogové problematice z ČR i zahraničí, provozované o. s. SANANIM) - www.drogy.net

Vhodný je také Program Prevence pro rozumné rodiče - online nástroj nabízející rodičům informace o možnostech prevence užívání návykových látek dětmi; najdete zde i výše uvedených 10 rad pro vedení věcného a konstruktivního rozhovoru (http://www.sananim.cz/poradna-pro-rodice-%28ppr%29.html). O drogách (Stránky zaměřené na primární prevenci pro učitele, rodiče i -náctileté, které patří stejně jako stránky této poradny pod o. s. SANANIM). Nebo informační portál primární prevence

určený rodičům, náctiletým i učitelům. Najdete zde informace i o dalších jevech jako jsou např. šikana, anorexie; odkaz na program Prevence pro rozumné rodiče apod. - www.odrogach.cz.

Vhodné je také navštívit web Centrum adiktologie (výzkumné středisko zabývající se drogovou problematikou, informace o studijním oboru adiktologie a taktéž archiv odborného českého časopisu Adiktologie) -

www.adiktologie.cz

A ve výsledku je při již prokázaném opakovaném braní drog nejužitečnější web Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti (informační web pro odbornou i laickou veřejnost zaměřený na drogovou problematiku. Je zde mimo jiné k dispozici pravidelně aktualizovaná Mapa pomoci - adresář zařízení poskytujících pomoc a léčbu, publikace vydávané NMS zdarma ke stažení - např. Bulletin Zaostřeno na drogy, Výroční zpráva o stavu ve věcech drog, výzkumné zprávy, a obsáhlá databáze internetových odkazů o drogách českých i zahraničních) -

www.drogy.-info.cz

 

FOTO – archiv a pixabay