Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /web/htdocs1/radyporadycz/home/www/vendor/typo3/phar-stream-wrapper/src/PharStreamWrapper.php on line 479
Ceny energií rostou – kde ušetřit? Zateplujte! | Drupal Přejít k hlavnímu obsahu
x
zateplení domu šetří

Ceny energií rostou – kde ušetřit? Zateplujte!

Inflace stoupá a všechno se zdražuje, včetně cen za energie. Zateplení už tak není pouze způsob, jak zlepšit tepelný komfort vašeho domova – v dnešní nelehké době vám totiž může i mnoho ušetřit, včetně starostí. Pokud totiž máte kvalitně a řádně zatepleno, současná krize se vám na peněžence s největší pravděpodobností nepodepíše tak dramaticky. Méně štěstí ovšem mají ti, kteří se zateplením váhali či jej vnímali jako zbytečný výdaj. Anebo třeba zateplili, ale ve snaze ušetřit to neudělali pořádně. Aby se taková investice vyplatila, je třeba kvalitní materiál a pečlivá realizace. O tom, kolik v takovém případě díky zateplení ušetříte, vám více řeknou experti ze skupiny Saint-Gobain.

Pro udržení určité tepelné pohody je v podmínkách střední Evropy nutné budovy nějakým způsobem vytápět. »Podíl tepelné ztráty fasádou z celkových tepelných ztrát je u běžného rodinného domu cca 30 %. U vysokých budov s velkou plochou stěn, např. u panelových domů, je tento podíl ještě vyšší,« uvádí Ing. Pavel Rydlo, technický poradce z divize ISOVER společnosti Saint-Gobain. Náklady na vytápění lze ale zateplením snížit až na desetinu. Kromě optimální tloušťky izolace je třeba správně navrhnout i stavební detaily bez tepelných mostů a vybrat vhodný zdroj tepla. To vám zajistí úspory nákladů na vytápění po celou dobu života vašeho domu, a to v případě novostavby i rekonstrukce.

Dům bez izolace je jako topit pod otevřeným oknem

Ukažme si na konkrétním příkladu, jak může kvalitní zateplení prospět vašemu bankovnímu účtu. S nezateplenou stavbou o ploše 140 m2 s plochou obálky cca 420 m2 utratíte při vytápění plynem cca 76 000 Kč za rok (ještě v nedávně době to bylo cca 50 tisíc). Vzhledem k neustálému zdražovaní stavebního materiálu a stavebních prací by dnes investice na zateplení takového domu činily cca 432 tisíc, přičemž průměrná tloušťka zateplení zde činí 110 mm. Po zateplení se náklady sníží přibližně na 20 000 Kč za rok. Celá investice se vám tedy vrátí přibližně do osmi let. Ještě vyšší návratnosti můžete dosáhnout použitím izolantu o průměrné tloušťce cca 210 mm, tam jsou totiž náklady na zateplení jen o zhruba 50 000 vyšší a návratnost je dokonce o půl roku nižší.

V 90 % případů je hlavním důvodem zateplení právě úspora nákladů na vytápění. I proto by tento aspekt měl být tím hlavním pro výběr tepelné izolace. Lidé ale téměř vždy řeší spíše cenu materiálu, a často tak volí menší tloušťky na úkor kvality. »Zateplení domu je dlouhodobá investice, která se vám v budoucnu opravdu vrátí. Rozdíly mezi jednotlivými tloušťkami izolantů jsou minimální, největší náklady totiž tvoří samotná realizace zateplení,« komentuje Pavel Rydlo z ISOVERu. Jak je vidět na příkladu zateplení fasády ETICS, pořiďte o 4 cm silnější izolant a efekt zateplení se zlepší až o čtvrtinu, přičemž náklady vám vzrostou jenom nepatrně.

Špatná izolace neušetří

Kapitolu samu o sobě pak tvoří špatná realizace zateplení. Ačkoli by montáže měly být provedeny podle určitých zásad, ne všichni řemeslníci normu dodržují. U zateplování svépomocí je samozřejmě míra rizika nedodržení doporučených postupů ještě podstatně vyšší. Každý detail totiž hraje roli. »I malá dírka v hydroizolaci může způsobit obrovské problémy s vlhkostí, které se často nedají vyřešit jinak než kompletní demontáží a aplikací nového materiálu. Taková situace je velmi nepříjemná, drahá, namáhavá a často dost komplikovaná, neboť znamená demontáž velké části skladby stěny, včetně omítek. Neodborná či špatně provedená instalace izolace u detailů, jako jsou různé prostupy, může tvořit úniky tepla až okolo 20 %,« uvádí Pavel Rydlo. Podle průzkumů AVMI1 je takto chybně zateplena téměř polovina domů.

Rostou i nároky na kvalitu zateplení

Zateplování budov kontaktním zateplovacím systémem (ETICS) se ve větší míře začalo provádět začátkem 90. let. »Běžná tloušťka izolace byla v té době 50-80 mm, což odpovídalo tehdejším standardům. Ty se ale v průběhu následujících let začaly zpřísňovat, což souviselo zejména s rostoucí cenou tepla i efektivitou zateplení. Takto provedené zateplení se tak začalo stávat nedostatečným,« vysvětluje Pavel Rydlo z ISOVERu. Co má ovšem dělat majitel domu, kde bylo zateplení realizováno právě v devadesátých letech a dnešním podmínkám již nevyhovuje?

Jednou z variant je demontovat kompletně zateplovací systém a vytvořit nový, silnější. To je ale škoda. Pokud totiž stávající zateplovací systém nevykazuje žádné vady, je možné si jej ponechat a vyhnout se tak nákladné demontáži a likvidaci starého izolantu. Nabízí se tedy tzv. zateplení na zateplení. K němu je ale třeba přistupovat odpovědně a nechat vše na projektantovi nebo odborné firmě.

Náročný projekt nechte na odbornících

Principem zateplení na zateplení je ponechání stávajícího zateplovacího systému a vytvoření nové vrstvy izolantu tak, aby celkový součet zateplení odpovídal standardům. Na původní zateplení se nalepí další vrstva izolantu podobně, jako to známe u klasického zateplení. Nové hmoždinky musí projít přes celé souvrství až do podkladu. Poté se vytvoří klasická základní vrstva s perlinkou a probarvená omítka.

Ačkoliv to zní jednoduše, je lepší dílo přenechat zkušeným, nebo si minimálně nechat poradit. Než se vůbec do dozateplování pustíte, je třeba udělat revizi stávajícího zateplení – zjistit, jak je na tom pevnostně, jaký byl použit izolant, jaké požární předpisy musíte splnit, jestli jsou nutné požární pásy atd. »Nejdůležitější je vyřešit statickou část, tedy jestli je možné vůbec nalepit na stávající zateplovací systém další vrstvu izolantu. Posuzujeme při tom dvě věci, přídržnost k podkladu a pevnost povrchu, tedy omítky,« vysvětluje Pavel Rydlo z ISOVERu. »Co se týká samotného izolantu, tak tam je potřeba posoudit smykovou únosnost. V případě použití minerální vlny může být problém v lepení, protože tento materiál má omezenou pevnost. Při jejím použití je v těchto případech proto maximální tloušťka celkového zateplení 200-220 mm,« doplňuje.

Existují i systémy, kde není nutné celé souvrství prokotvovat. Je však nutné použít speciální zpevňovací kotvy, které přenesou zatížení do podkladu. V případě, že není možné limitům pro zdvojení zateplení vyhovět, existují i certifikované systémy s tzv. injektovaným kotvením, které veškeré smykové zatížení dokážou přenést do podkladu. Na kvalitu původního zateplení tak není nutné brát ohled, což se hodí právě v případech, kdy nebylo provedeno řádně.

Na zateplení lze čerpat i dotaci

Od podzimu 2021 byl opět spuštěn program Nová zelená úsporám, který je zaměřen na úspory energií v rodinných a bytových domech. Získat tak můžete dotace na zateplení obvodových stěn, střechy, stropů a podlah u stávajících rodinných domů, vč. zimních zahrad. Podpora se vztahuje i na výměnu oken, dveří a jiných stavebních otvorů. Na výstavbu či rekonstrukci tak můžete čerpat dotaci, která se dle povahy projektu může vyšplhat až na několik milionů korun. Výjimkou není ani zateplení, a to jak u rodinných, tak u bytových domů. Nově už u tepelněizolačních materiálů není potřeba uvádět SVT kód.

Kdo může žádat - vlastníci stávajících rodinných domů

Kolik získáte - až 650 000 Kč (nejvýše 50 % z celkových způsobilých výdajů)

Čím kvalitnější zateplení provedete, tím vyšší dosažená míra podpory. Výsledná částka závisí na ploše zateplované konstrukce (600 – 3800 Kč/m2) a dosažených energetických parametrech budovy.

Dotaci lze uplatnit i na památkově chráněné budovy.

Dotaci lze uplatnit u budov s datem žádosti o stavební povolení před 1. 7. 2013.